Prisijungti/Registruotis
Ieškoti
we found 0 results
Your search results

Taisyklės

Registruotiems Vartotojams draudžiama Verslo objekto skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią, neetišką, ar Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją. Verslo objekto skelbimai turi būti talpinami tik Verslo objekto skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse. Draudžiama Verslo objekto skelbimo tekste rašyti beprasmes, pasikartojančius simbolius, ar nuorodas į kitas svetaines. Verslo objekto skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas Verslo objektas. Verslo objekto skelbimą patalpinęs Vartotojas tiesiogiai privalo turėti Verslo objektą.

Vartotojas patalpindamas Verslo objekto skelbimą, patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Vartotojas patalpindamas Verslo objekto skelbimą, prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą. Vartotojas patalpindamas Verslo objekto skelbimą privalo laikytis skelbimo patalpinimo taisyklių.

Vartotojas pareiškia, kad pateikia duomenis savo noru ir sutinka, kad pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu duomenų bazėje. Vartotojas pateikia savo duomenis tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti

verslouostas.lt Administratorius turi teisę atmesti Verslo objekto skelbimus arba juos ištrinti iš duomenų bazės jei jie buvo patalpinti nesilaikant taisyklių. verslouostas.lt Administratorius turi teisę uždrausti Vartotojams dalyvauti veikloje dėl taisyklių pažeidimo.

verslouostas.lt Administratorius neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl vartotojo Verslo objekto skelbimuose rastos informacijos naudojimo. verslouostas.lt Administratorius neatsako už Vartotojo Verslo objekto skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką. verslouostas.lt Administracija pasilieka teisę keisti šias taisykle dėl galimo veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti veiklos.

  • Atkurti slaptažodį

Palyginkite NT objektus

Facebook